4 sách hay về Karl Marx dễ tiếp cận dễ hiểu

4 cuốn sách hay về Karl Marx đưa ra góc nhìn về Marx là một trí thức muốn đóng góp từ góc độ cuộc sống để hiểu thêm về tư tưởng của Marx.

Hành trình tri thức của Karl Marx

Xem giá bán

Marx là một trí thức, nhấn mạnh tầm quan trọng của các ý tưởng và lý thuyết gắn liền với thực tiễn đấu tranh, nhưng không coi các ý tưởng là chân lý vĩnh cửu. Marx phản đối quan điểm giáo điều coi tư tưởng là học thuyết và đấu tranh là buộc thực tế phải tuân theo lý thuyết giáo điều. Ngược lại, thái độ đúng đắn của người chiến sĩ cách mạng là luôn phân tích thực tế để rút ra đường lối hành động từ thực tế. Thực tế thay đổi, lý thuyết thay đổi.

Trên tinh thần đó, quan điểm xét lại gắn liền với chủ nghĩa Mác vì tiêu chuẩn hành động của phong trào cộng sản là tính hiệu quả. Nhưng nó chỉ hiệu quả nếu hành động bắt nguồn từ những đòi hỏi của thực tế và đáp ứng những đòi hỏi đó.

Câu chuyện về những người nổi tiếng thế giới: Karl Marx

Xem giá bán

Thời niên thiếu, nhà triết học, nhà kinh tế, nhà khoa học chính trị nổi tiếng người Đức Karl Marx luôn mơ ước xây dựng một thế giới bình đẳng và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Dù sống trong cảnh đói khổ, nghèo đói triền miên nhưng Người vẫn cống hiến hết mình cho học tập, đấu tranh giai cấp, giải phóng dân tộc và trở thành nhà cách mạng tiêu biểu của thế kỷ XX.

>>> Xem thêm :  Thất lạc cõi người – Mất kết nối giữa nhân gian

“Lịch sử của tất cả các xã hội cho đến nay là lịch sử của đấu tranh giai cấp.” – Karl Marx

Giới thiệu về Marx

Intro to Marx là một cuốn sách của Rius dưới dạng truyện tranh giới thiệu về cuộc đời và hành trình tư tưởng của Karl Marx. Mục đích viết của Rius, như ông đã đề cập trong Lời nói đầu của cuốn sách, là cố gắng phổ biến Marx, mang đến cho người đọc bình thường một cách tiếp cận dễ hiểu đối với những ý tưởng tuyệt vời. nhưng điều khó hiểu của Marx.

Chủ nghĩa Mác và Triết học Ngôn ngữ

“Chủ nghĩa Mác và triết học ngôn ngữ” của VN Voloshinov là một tác phẩm kinh điển không thể bỏ qua đối với những ai quan tâm đến khoa học xã hội, đặc biệt là ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật, triết học, chính trị học. giá trị và ký hiệu học.

Được xuất bản lần đầu tiên ở Nga vào năm 1929, “Chủ nghĩa Mác và Triết học Ngôn ngữ” đề xuất hoặc hình dung nhiều khái niệm và ý tưởng của Chủ nghĩa Hậu hiện đại và hầu hết các khái niệm và vị trí trước đây đã được thể hiện trong tài liệu. Người ta gán cho Bakhtin như nguyên tắc đối thoại, diễn ngôn, liên văn bản, thể loại diễn thuyết, tiểu thuyết đa âm …

“Chủ nghĩa Mác và triết học về ngôn ngữ” bao gồm ba phần. Phần I của cuốn sách “Tầm quan trọng của triết học ngôn ngữ đối với chủ nghĩa Mác” là nỗ lực đầu tiên ứng dụng quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng vào việc nghiên cứu ngôn ngữ, xây dựng nền tảng ký hiệu học.

>>> Xem thêm :  Rồi sau đó

Trong phần II, “Những phương hướng của triết học Mác về ngôn ngữ”, Voloshino tập trung giải quyết những vấn đề cơ bản của triết học về ngôn ngữ như sự hình thành ngôn ngữ, tương tác lời nói, khả năng hiểu, ngữ nghĩa … và đặc biệt là vấn đề về thực trạng của các hiện tượng ngôn ngữ, mà theo ông, là vấn đề trọng tâm của khoa học ngôn ngữ.

Phần III của cuốn sách, “Hướng tới lịch sử chính thức của lời nói trong cấu trúc ngôn ngữ”, nghiên cứu một vấn đề rất thú vị mà chưa bao giờ nghĩ đến: sự truyền tải lời nói của người khác …

Vnwriter