4 cuốn sách hay về đầu tư quốc tế đáng tham khảo

4 cuốn sách hay về đầu tư quốc tế là tài liệu tham khảo cho các nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp, những người làm công tác xúc tiến và quản lý đầu tư.

Đầu tư quốc tế

Xem giá bán

Đầu tư quốc tế là quá trình di chuyển vốn từ quốc gia này sang quốc gia khác để thực hiện các dự án đầu tư nhằm mang lại lợi ích cho các bên tham gia.

  • Đầu tư quốc tế là một tất yếu khách quan do sự khác nhau về nhu cầu và khả năng tích lũy vốn của các quốc gia, do địa bàn có lợi của các doanh nghiệp, do sự đáp ứng lợi ích giữa các bên. , do tránh các hàng rào thuế quan và phi thuế quan cũng như các lý do kinh tế – xã hội và chính trị khác.
  • Đầu tư quốc tế dẫn đến những tác động tích cực khác nhau cho bên được đầu tư và bên nhận đầu tư, đồng thời cũng có thể mang lại những tác động tiêu cực. Điều đó phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khách quan và chủ quan khác nhau, trước hết là chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài và trình độ tổ chức quản lý của đội ngũ cán bộ.
  • Đầu tư nước ngoài vào các nhóm nước có quy mô, cơ cấu, chính sách khác nhau cũng như dẫn đến những tác động khác nhau. Việc nghiên cứu những đặc điểm cơ bản của đầu tư quốc tế ngày nay có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng đối với một quốc gia.
>>> Xem thêm :  Nanh Trắng – From Zero to Hero, thiên thần hay ác quỷ tùy vào...

Cuốn sách Đầu tư Quốc tế là nguồn tài liệu tham khảo cho các nhà đầu tư cá nhân, các doanh nghiệp, những người hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến và quản lý đầu tư.

Giáo trình Luật đầu tư quốc tế

Xem giá bán

Hiện nay, môn Luật đầu tư quốc tế đã được đưa vào giảng dạy tại một số trường đại học tại Việt Nam, đây là một môn học, chuyên ngành luật đang phát triển mạnh mẽ và nhận được sự quan tâm của các đối tượng. khác nhau, xuất phát từ các yêu cầu khác nhau trong giảng dạy, học tập, lập kế hoạch, thực hiện chính sách hoặc nghiên cứu.

Cuốn sách này do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành do Tiến sĩ Trịnh Hải Yến, Phó Chủ nhiệm Khoa Luật Quốc tế – Học viện Ngoại giao ấn hành.

Kinh tế quốc tế

Xem giá bán

Sách gồm các chương sau:

Chương 1: Năng suất lao động và lợi thế so sánh

Chương 2: Mô hình nhân tố cụ thể và phân phối thu nhập

Chương 3: Tài nguyên và Thương mại: Mô hình Heckscher – Ohlin

Chương 4: Mô hình thương mại tiêu chuẩn

Chương 5: Kinh tế theo quy mô, cạnh tranh không hoàn hảo và thương mại quốc tế

Chương 6: Tính di động của các yếu tố quốc tế

Chương 7: Các công cụ của chính sách thương mại

Chương 8: Chính sách thương mại của các nước

>>> Xem thêm :  Dám hạnh phúc – Dám tôn trọng, dám hành động, dám yêu thương

Chương 9: Kế toán Thu nhập Quốc dân và Cán cân Thanh toán

Chương 10: Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối

Chương 11: Chính sách tỷ giá hối đoái

Tài chính quốc tế

Xem giá bán

Chương 1: Tổng quan về hệ thống tài chính quốc tế

Chương 2: Di chuyển vốn quốc tế – mối quan hệ giữa lãi suất – lạm phát và tỷ giá hối đoái

Chương 3: Xác định tỷ giá hối đoái và tác động của chính phủ đến tỷ giá hối đoái và tác động của chính phủ đối với tỷ giá hối đoái

Chương 4: Tài chính hành vi và dự báo tỷ giá hối đoái…

Vnwriter